Ward Profile of Gunupur Municipality

Ward No.

Area

1

Balaram Nagar,Sriram Nagar,Nilokantheswar Nagar, Subash Bose Lane, Amaranth Lane, Gandhi Lane, Gaytri Lane,Brahma Sahi,Das Lane, Siba Lane,Tulsi Lane,Kalyani Nagar, Siba Sakti Nagar, Brundabati Nagar, Mahima Nagar,Babuli Nagar1,2,3, Srinagar 1,2,3,4,5, Essar Petrol Pump

2

Station Road, Lachmano dhepo, Pania Kota Sahi, DamboSahi, Srinivas Nagar, Kapilpur,NewBus Stand,Adrash Nagar, MM Hostel, Balaji Nagar,Sai Nagar

3

Station Road,Netaji Nagar,Khandia sahi,Medical Colony, Police Colony,Bhandri Sahi,Kalingo Nagar,Krishna Nagar

4

Haripriya Nivas,main Road,MI office colony, Kotwalguda, Phulo Bagicha Sreet, Bebrta Dhepo,Gola Nayak sahi

5

Dera Sahi, Block Colony, Old State Bank, Old Post Office , Municif Street

6

Trinath Rice Mill,Bimal Helath Road,Gurudev Nagar,Bell Hostel,Subudhi Colony,Bima Swasty Kendra,Khandia Relli Sahi, Ram Lingeswar Main Road,Biswanath Rice mill,Charch Compund,Bakiti Sahi , Paiko Sahi,Gango Nayk Sahi

7

Sano relli Sahi,Bado Relli Sahi, Gandhi Nagar, Pano Sahi, Bado Sahi Seso Goli, Majhia Sahi, Krushna Mandir Street, Ambedkar Nagar, Shanti Nagar, Leprosy Colony

8

Brahimin Sahi, Dhoba Sahi, Jangam Sahi, Kachara Ahi,Gola Sahi,Kampo Sahi

9

Moningi Sahi, TR.Sahi, Kumuti Sahi, Bebrta Sahi, Jagannath Road, Panda Colony, JLT, Road, Bebrta Lane, Near Trinath Mandir

10

Meta Karanguda,Karanguda, Jagannath Nagar,Kalki Nagar, Motilal Nagar, R.K.Nagar, Dandsi Sahi, Brahmini Sahi, Old Gunupur, Near Monigi rice mill

11

Paiko Sahi, Uppra Saura Sahi, Jagannth Bihar, Talo Saura Sahi,Baliji Mandir, Khandia Sahi,Near RMC Office, Near Womens College area

12

Goudo Sahi, Mathia Sahi,Dainke Market, Kumbhar Sahi, Katika Sahi

13

Raj Nagar Sahi, Khandia Sahi, Ram Chandra Puro Sahi,Chenchu Bauri Sahi,Raja Colony,Aurbindo Goli,New Bauri Sahi to Katika Sahi Junction

14

Old Tahesail Colony, Baidya Sahi,Musa Nayak Sahi, Konda Bauri Sahi,Sana Karan Sahi, Bada Karan Sahi

15

Near Govt High School, Agrham Sahi, Dhepo Bauri Sahi, Ghasi Street, Ghasi Sahi, Jailpeta, Kanyasram, Soura Pradhani Guda, Irragation Colony

16

Korabanko Colony,Korabanko Village, Bikrampur,RK Nagar, Mahanty Sahi, Nayak Sahi, Kumuti Sahi, Dandsi Sahi, Mandir Sahi, Bikrampur Majhia Sahi

17

Kotturu Village, Bada Arising Guda,Sana Arising Guda

18

Niladri Vihar, Niladri Vihar lane-1,2,3,4,5, Deo Nagar, Santi Nagar Lane-1,2 ,State Bank Back Side, Raghunath Nagar, Nilo Chakra Nagar , Gola Sahi,Soura Sahi, Paiko Sahi, Khandia Sahi, Marathiguda, Sai Nagar, PHD Office near Marathiguda, Nera Block Office

19

Om Nagar, Radhakrushna Nagar,Trinath Nagar, Astayi Colony, JudicialColony, Sabar Bihar, Banisri Bihar, RD Colony, Nua Colony, Mangala Mandir, Near College Road, Court Chako, Rameswar Nagar,Court Colony, Sekhar Nagar, Rupa Complex , Gopala Nagar, Hosigboard, Kasi Biswanth Mandir

EXECUTIVE OFFICER


Manoj Kumar Tandi, OMAS